Velkommen til Skolt Miljøpark

Vi har mottak for og gjenvinning av ikke-forurenset betong, asfaltflak, rene gravemasser og overskuddsstein, samt et varig deponi av rene masser. Mottatte masser sorteres og knuses, og av de gjenvunnede massene tilbyr vi jord, knust betong, knust asfalt og knuste steinfraksjoner.

Skolt Miljøpark fokuserer på å ta ut restressursene i overskuddsmasser og permanent lagring av masser uten verdi. Skolt Miljøpark er i dag etablert med en avdeling på Solli, rett ved E6 mellom Sarpsborg og Råde. 

Vårt mål er å være en foregangsbedrift innenfor nedstrømsløsninger for gjenvinnbare masser fra hele entreprenørmarkedet!