Gjenvinning

Vi tar i mot ikke-forurenset betong, asfaltflak, rene gravemasser og overskuddsstein, og sørger for at dette blir gjenvunnet. Av de gjenvunnede massene tilbyr vi jord, knust betong, knust asfalt og knuste steinfraksjoner..

Fokuset på gjenvinning i bygg- og anleggsbransjen øker, da man ser fordelen ved å levere masser på samme sted som man henter nye. I tillegg til å være miljøvennlig, er det kostnadsbesparende for bedrifter da drivstoffforbruket reduseres, det blir mindre slitasje på maskinene og behovet for egne deponier reduseres. 

Fra rivebetong til knust betong

Knust betong blir ofte brukt som fyllmasse ved bygging av vei og som tilslag i ny betong.

Rivebetong

Knust betong

Fra afaltflak til knust asfalt

Den gamle asfalten kan, etter å ha bli bearbeidet til knust asfalt, gjenbrukes på nye veier.

Asfaltflak

Knust asfalt

Fra gravemasser til jord

Gravemasser kan, etter å ha bli bearbeidet på våre anlegg, gjenvinnes til soldet jord.

Gravemasser

Jord